Edith Brocken is aangesloten bij Ergotherapie Nederland en Kwaliteitsregister Paramedici

Home / Over ons / Astrid van Leest


 • Opleiding tot ergotherapeut

  Mijn naam is Astrid van Leest, ik ben geboren in 1986 en woon in Zoetermeer. Direct na mijn HAVO opleiding ben ik gestart met de opleiding ergotherapie aan de Hoge School Rotterdam.

 • Werkervaring

  Na mijn afstuderen heb ik verloven mogen waarnemen in een verpleeghuis en mytylschool. Daarna ben ik gaan werken in een eerstelijns praktijk gespecialiseerd in SOLK.

 • Paramedisch centrum

  Mijn eerste werkjaren heb ik me redelijk breed georiënteerd. Ik begeleidde zowel kinderen, als volwassenen en ouderen die zich beperkt voelde in de uitvoer van dagelijkse activiteiten. Anderhalf jaar geleden heb ik besloten me meer te willen specialiseren. Vooral het coachen binnen de ergotherapie sprak mij erg aan. Om mij verder te kunnen ontwikkelen ben ik gestart met de opleiding tot NLP-practitioner.

 • Opgeleid in de praktijk

  De multidisciplinaire aanpak van cliënten met chronische klachten / beperkingen heeft ervoor gezorgd dat ik veel kennis heb opgedaan vanuit verschillende invalshoeken. Daarnaast heb ik werkplekonderzoeken uitgevoerd en kennis mogen maken met het begeleiden van re-integratietrajecten. Dit sloot erg aan bij mijn interesses en de vragen die ik vaak van cliënten kreeg. Werk is tenslotte een activiteit die vele uren van een week in beslag neemt en dus erg belangrijk is.

 • Nieuwe uitdaging

  Halverwege 2014 heeft Edith besloten om voor zichzelf te beginnen onder de naam Ergo en Arbeid. Zij vertelde vol passie over haar nieuwe uitdaging, waardoor ik ook enthousiast raakte. Toen zij mij belde met de vraag of ik open stond voor samenwerking was mijn besluit snel genomen. Met mijn passie voor coachen, opgedane kennis en ervaring ben ik in staat om cliënten te begeleiden naar meer kwaliteit van leven.

 • Verdieping

  Begin 2020 heb ik, als tweede trainer, de cursus Weer aan het Werk gegeven. Deze cursus is ontwikkeld door mijn collega Edith Brocken en wordt nu aangeboden vanuit de Ergo Academie met als missie dat een ieder die behoefte heeft aan steun binnen de re-integratie een ergotherapeut in zijn omgeving heeft die voldoende kennis en deskundigheid heeft dit te begeleiden. Het is erg gaaf om te zien, dat ook andere ergotherapeuten veel hebben aan de tools die wij al langere tijd gebruiken.

  In juni 2020 heb ik mijn certificaat voor NLP Master Practitioner behaald. Deze opleiding heeft mij als persoon verstrekt en heeft mij veel praktische toepassingen geboden die ik kan inzetten als therapeut. Het biedt mij een beter zicht op de drijfveren en motivaties van het handelen van de cliënt en de vraag: waarom doe je wat je doet?

 • Maatschap

  Op 1 januari 2021 is Ergo & Arbeid een maatschap geworden. Een spannende, maar ook logische stap. Met de komst van corona, kwam er voor ons een nieuwe cliënt groep bij. Op korte termijn zijn wij gestart met groepsbehandelingen voor cliënten met langdurige klachten na covid-19 infectie. Al snel bleek dit een succes. Echter liep onze wachtlijst steeds verder op, wat het moeilijk werkbaar maakte voor ons en onze cliënten. Om in de toekomst ook met plezier te kunnen blijven werken hebben wij als praktijk een aantal keuzes gemaakt. Positieve stappen die wij in 2022 verder gaat uitrollen en vorm geven.