Edith Brocken is aangesloten bij Ergotherapie Nederland en Kwaliteitsregister Paramedici

Home / Over ons


Onze therapeuten:

Astrid van Leest

06 2641 7513

astrid@ergoenarbeid.nl

KP nr: 59910220890

AGB nr: 88 001783

Edith Brocken

06 1068 5371

edith@ergoenarbeid.nl

KP nr: 19901647190

AGB nr: 88 000580

Fleur Stoffer

06 1268 4348

fleur@ergoenarbeid.nl

KP nr: 29912224790

AGB nr: 88 002784

Britt Edelstein

06 2148 5579

britt@ergoenarbeid.nl

KP nr: 29106755290

AGB nr: 88 051983

Marianne Kok

Marianne@ergoenarbeid.nl

KP nr: 29912651690

AGB nr: 88 001920

Marlinde Vonk

Marlinde@ergoenarbeid.nl

KP nr: 29100356390

AGB nr: 88 101090

Ergo & Arbeid werkt met de volgende instanties samen:

Kwaliteitsregister Parademici

Het Kwaliteitsregister Parademici voert de registratie en herregistratie uit voor paramedische beroepen en toetst of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep. Alle therapeuten van Ergo & Arbeid zijn geregistreerd bij het kwaliteitsregister parademici.

Ergotherapie Nederland

Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging voor ergotherapeuten. De site bevat informatie over ergotherapie voor cliënten en patiënten, verwijzers, en andere paramedici en voor leden van de NVE. Ergo & Arbeid is aangesloten bij Ergotherapie Nederland.

Ergotherapie Thuis

Ergotherapie Thuis helpt mensen zelfstandig te blijven. Als je ouder wordt of als je gezondheid je in de steek laat, wordt zelfstandig leven soms moeilijker. De ergotherapeuten van Ergotherapie Thuis kunnen helpen. Zo worden de moeilijke dingen weer wat makkelijker en blijf je de baas over je eigen leven.

Basalt Revalidatie

Basalt bestaat uit een team van verschillende soorten gespecialiseerde behandelaars die u kunnen helpen met alle aspecten van uw aandoening.
Neuronet

Ergo & Arbeid neemt deel aan Neuronet Haaglanden. Dit is een netwerk van eerste lijns fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Doel van dit netwerk is om de kwaliteit van zorg op dit gebied te verbeteren en te borgen.

Integrale Yoga Nederland

Ergo & Arbeid werkt samen met Integrale Yoga Nederland, dat momenteel bezig is met een pilotproject voor mensen met langdurige COVID-19 klachten. Het doel van deze pilot is te onderzoeken in hoeverre deze groep baat heeft bij yoga nidra.