Edith Brocken is aangesloten bij Ergotherapie Nederland en Kwaliteitsregister Paramedici

Home / Diensten / Onderzoek en advies / Aanvraag voorzieningen UWV

Aanvraag voorzieningen UWV

Om het werk goed te kunnen (blijven) doen ondanks een beperking kunt u in bepaalde situaties in aanmerking komen voor speciale voorzieningen via het UWV. Het UWV moet dan hebben vastgesteld dat er sprake is van een ‘structurele functionele beperking’ en u moet aan een aantal algemene voorwaarden voldoen. In de praktijk blijkt de aanvraag van voorzieningen niet zo eenvoudig. Het UWV wil veel informatie hebben alvorens tot vergoeding over te gaan. Zo moet een arts een medische motivatie geven, willen ze een programma van eisen en een richtprijs voor de voorziening. Als u de voorziening al zelf heeft gekocht vóór u de aanvraag heeft ingediend krijgt u geen vergoeding. Ergo & Arbeid kan u in dit traject adviseren en ondersteunen door samen met u een programma van eisen op te stellen, eventueel een passing te doen en een offerte op te vragen. Ergotherapeuten zijn specialisten in het adviseren van voorzieningen en kennen de weg richting passende leveranciers voor een eventuele passing.

Voor Wie
U heeft hulp of een hulpmiddel nodig om uw werk goed te doen? Bijvoorbeeld een speciale bureaustoel, een speciale chauffeursstoel, een aangepast toilet of een jobcoach? Dan kunt u, of uw werkgever, hiervoor bij het UWV een vergoeding of subsidie aanvragen. Dat kan soms ook als u geen uitkering van het UWV krijgt. Als u hulp nodig heeft bij het aanleveren van de juiste gegevens kan Ergo & Arbeid u hierbij adviseren en ondersteunen om ervoor te zorgen dat u de juiste voorziening aanvraagt en de kans op vergoeding zo groot mogelijk te laten zijn.

Doel & Resultaat
Uw aanvraag bij het UWV wordt goedgekeurd en u beschikt over de juiste voorziening(en) waardoor u uw werk goed kunt (blijven) doen.

Werkwijze
In een eerste oriënterend gesprek wordt bekeken welke knelpunten/problemen er zijn in het goed uitvoeren van het werk en welke voorziening hiervoor het meest passend is. Daarna wordt een onderzoek ingesteld naar de activiteiten waarvoor de voorziening gebruikt zal gaan worden. De dinedmaten, ergonomische- en gebruikseisen worden geïnventariseerd. Wanneer het UWV ook een prijsindicatie wil start daarna de selectiefase: Welke voorzieningen voldoen aan alle eisen? Welke leveranciers leveren deze voorzieningen, kan er een passing plaatsvinden, is er een proeftijd mogelijk etc. Wanneer duidelijk is welke voorziening het best passend is zal de betreffende leverancier om een offerte worden gevraagd die samen met de overige informatie naar het UWV gestuurd gaat worden.

Financiering
Hoewel het UWV hoge eisen stelt aan de aanvraag van een voorziening voorzien zij helaas niet in de financiering van het advies. Als het gaat om voorzieningen voor op de werkplek kan dit ook niet via de zorgverzekering worden gedeclareerd. Wij adviseren dat u hierover in overleg gaat met uw werkgever.

Waarom Ergo & Arbeid?
Ergotherapeuten zijn opgeleid in het goed analyseren van de samenhang tussen de persoon, diens taken en de omgeving. Het adviseren van voorzieningen is een basisvaardigheid van de ergotherapeut. De ergotherapeuten van Ergo & Arbeid hebben door hun specialisering in Arbeid specifieke kennis en ervaring in het aanvragen van voorzieningen in relatie tot Arbeid.