Edith Brocken is aangesloten bij Ergotherapie Nederland en Kwaliteitsregister ParamediciTevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Qualizorg

Reacties van cliënten

Erika, 42, Volledig Arbeidsongeschikt
Dienst: Ergotherapie

Ik ben bij Ergo & Arbeid terecht gekomen toen de diagnose Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS) gesteld was. In de eerste fase was ik aan het re-integreren en heeft Edith Brocken me enorm geholpen om in kaart te brengen wat ik nog wel en niet kon en eventueel onder welke voorwaarden. In de tweede fase, toen ik volledig was afgekeurd, reikte Edith me steeds nieuwe perspectieven aan en hielp ze mijn blinde vlekken op te sporen. Door de praktische insteek, handvatten en tips, heb ik binnen mijn mogelijkheden kunnen experimenteren. Zo ben ik tot een weekprogramma gekomen waarbij ik niet uit de bocht vlieg en kan ik af en toe een experimentje doen waardoor ik in het algemeen meer kwaliteit van leven ervaar. Ik waardeer haar zeer gedegen kennis en open en eerlijke blik. Ik kan iedereen haar van harte aanraden!

Marion, 56, praktijkopleider
Dienst: Spoor 1 Traject

Sinds een half jaar heb ik professionele en deskundige ondersteuning van Ergo en Arbeid bij het reïntegreren na hersenletsel in mijn werk als praktijkopleider. Elke 2 weken krijg ik tips en adviezen, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de opbouw van werken, ook naar de balans tussen werk en privé. Langzaam wordt mijn belastbaarheid opgerekt, waarbij ik zelf de regie houd wat wel en niet mogelijk is. Ik ervaar de begeleiding van Fleur als prettig, stimulerend en positief!

Ron, 34, IT-Projectmanager
Dienst: Ergotherapie & Re-integratie

Na een zware hersenschudding lukte het maar niet om op te knappen en mijn werk weer te kunnen doen. Edith heeft me geholpen om me niet te laten leiden door mijn klachten. Ze heeft me geleerd om in een vast ritme te leven, mijn energie te verdelen en pauzes te houden. Daardoor voelde ik me stabieler. Uiteindelijk kan ik weer fulltime uitdagend werk doen én heb ik energie over voor mijn privéleven.

Monique, 45, Hogeschooldocent
Dienst: Ergotherapie & Re-integratie

Na een hersenontseking kwam ik bij Edith terecht. In het begin was het doel vooral ‘herstellen’. Na een periode revalideren bij Sophia Revalidatie ben ik opnieuw bij Edith terecht gekomen. Nu voor begeleiding bij de re-integratie. Het optimisme, de vakbekwaamheid en betrokkenheid heb ik als bijzonder prettig ervaren. Door de begeleiding van Edith ben ik altijd het zonnetje blijven zien en de regisseur van m’n eigen re-integratie/revalidatie kunnen blijven. Inmiddels ben ik weer volledig beter gemeld, heb ik een aangepast takenpakket waardoor ik deels vanuit huis kan werken

Gerard, 61, Adviseur
Dienst: Spoor 1 Traject

Het afgelopen jaar heeft Ergo & Arbeid mij geweldig begeleid in het weer oppakken van mijn werk nadat ik een herseninfarct had gehad; vooral de gestructureerde deskundige aanpak en opbouw waren daarbij van groot belang; ik ben nu weer 100% actief en ben daarvoor erg dankbaar.

Leo, 53, Directeur Basisschool
Dienst: Ergotherapie & Spoor 1 Traject

Ruim twee jaar na mijn hersenkneuzing verwees een revalidatiearts mij door naar 'Ergo & Arbeid'. Ik kwam bij Astrid van Leest terecht. Zij heeft mij uitstekend geholpen t.a.v. de re-integratie op mijn werk, het vinden van balans tussen belastbaarheid en draagkracht zowel privé als t.a.v. werk. Zij confronteerde mij met dingen en liet me mijn eigen conclusies trekken waardoor beslissingen e.d. echt van mij waren. Een luisterend oor en doorvragen zijn andere kwaliteiten waarmee ik geholpen was. Inmiddels heb ik een andere baan en dat gaat goed. Aangeboden tools om te leren omgaan met het leven na de hersenkneuzing blijken nog steeds erg bruikbaar voor mij.

Merel, Revalidatiearts
Dienst: Samenwerking

Ik werk als revalidatiearts prettig samen met de ergotherapeuten van Ergo en Arbeid. De lijnen zijn kort, waardoor we elkaar makkelijk vinden voor overleg en afstemming. Dit heeft een grote meerwaarde voor patiënten. De therapeuten zijn goed in het coachen en adviseren van patiënten in een moeilijke fase van hun leven. Ik hoop dat we de samenwerking op deze manier nog lang kunnen voortzetten!

Karina (41 jaar), Manager
Dienst: Spoor 1 Traject

Dankzij de prettige begeleiding van Ergo & Arbeid heb ik weer vertrouwen in mijn lijf gekregen. Daarnaast heb ik een goede balans gevonden tussen werk en privé. Tevens herken ik nu ook de signalen van mijn lichaam en acteer daarop. Dank Astrid voor jouw begeleiding en luisterende oor!

Anneke, 64, Psychiatrisch Verpleegkundige
Dienst: Ergotherapie

Na een ernstig ongeluk, en opname in ziekenhuis, in revalidatiekliniek, en daarna naar de dagbehandeling in de revalidatiekliniek, begon ik langzaam een start te maken met weer re-integreren in werk. De diagnose na het ongeluk was NAH (niet aangeboren hersenletsel). De dagbehandeling in het revalidatiecentrum liep af, en mijn re-integratie in eigen werk breide zich uit. Maar heel langzaam begon ik toch vast te lopen, thuis en op het werk, en het lukte me niet om het op te lossen. Ik bedacht wat ik in het hele revalidatieproces uiteindelijk het meest helpend had gevonden: en dat was ergotherapie. Ik ging op zoek naar een ergotherapeut bij mij in de buurt en daar vond ik Edith Brocken. Mijn beste oplossing ooit!

In het herstelproces was ik nl. veel energie kwijt aan verder re-integreren op werk, om de thuissituatie goed te houden, herstellen van mijn sociale leven, aan UWV en Arbo-artsen, en ik had veel stress- en energieverlies door de Wet Poortwachter waar je in komt, die voor mij nieuw en soms onbegrijpelijk was, waar ik nu verstandig aan deed. Kortom stress, energieverlies, onzeker gaan worden, en tijdsdruk door de Wet Poortwachter. Ik was bang dat ik mijn baan ging verliezen. Edith heeft mij geholpen, en zonder haar was ik mijn baan kwijt geraakt. Ik ben voor een deel arbeidsongeschikt verklaard maar dat klopt nu precies met de grens die ik zelf ook voel. En voor het andere deel heb ik mijn eigen werk weer terug, terwijl iedereen dacht dat ik nooit meer zou kunnen werken. En Ergotherapie ondersteunde niet alleen bij werk. De Wet Poortwachter werd verduidelijkt zodat ik goede beslissingen kon nemen, ik leerde mijn thuissituatie goed te houden, mijn sociale leven en vooral mijn ontspanning. Want die liet ik snel als eerste varen. In het herstelproces kom je ook jezelf erg tegen, hoe ik altijd geneigd ben om dingen op te lossen. Ik leerde mijn signalen herkennen wanneer ik over grenzen heen ging en wat te doen, wat belangrijk is in mijn leven en een handicap accepteren. Mijn leven is nu goed in veel opzichten, ik had dit nooit alleen voor elkaar gekregen.

Roel, 31, IT Consultant
Dienst: Ergotherapie

Na een medische aandoening zo’n 5 jaar geleden zijn de vermoeidheid en spierklachten niet meer weggegaan. Er waren betere en slechtere periodes en steeds probeerde ik enthousiast mijn activiteiten weer op te bouwen. Werk, leuke dingen doen met vrienden, mijn huishouden, hardlopen. Maar telkens viel ik weer terug, werd ziek, kon het niet vol houden. Ik had al diverse medisch specialisten bezocht en behandelingen gehad maar kwam er niet echt verder mee. Ik werd er moedeloos van en was bang dat ik op termijn mijn baan zou verliezen. De diagnose ME/CVS volgde. In overleg heb ik gekozen voor een multidisciplinaire aanpak, waarbij ik naast behandeling door een internist, de hulp van Edith Brocken heb gezocht om de nieuwe grenzen aan mijn energie vast te stellen en bewaken. Einddoel was structurele terugkeer naar mijn huidige werk met een gezonde balans tussen ‘willen’ en ‘kunnen’.

Ik ben weer volledig teruggekeerd in mijn functie, er is weer ruimte voor ontspanning en gezelligheid en ben vaker in beweging. Ik heb het gereedschap in handen gekregen om mijn mogelijkheden het best te benutten. Ik ben ervaringsdeskundige geworden: heb geleerd prioriteiten te stellen, mijn grenzen aan te geven en door slim te plannen mijn energie zo goed mogelijk te verdelen. Ik heb mijn zwakke punten onderkend en leren accepteren dat dan misschien al mijn ambities niet meer direct binnen handbereik zijn, maar ik ze toch kan waarmaken door er verstandig naartoe te werken. Het vertrouwen in de toekomst is weer terug!

Toine, 58, Teamleider
Dienst: Re-integratietraject 1e spoor

In april 2013 ben ik door een burn-out uitgevallen in mijn functie als (operationeel) teamleider. Een gespannen thuissituatie (o.a. toename mantelzorg echtgenote) en forse toename van de werkdruk (nam vaak werk mee naar huis) en verantwoordelijkheden vanuit de werkgever, waren uiteindelijk te veel van het goede. Ik was steeds maar doorgegaan, wilde voor mezelf, maar zeker ook voor de “buitenwereld” niet erkennen dat ik het niet meer aankon. Toen ik echter signalen kreeg van mijn directe (werk) omgeving, knapte er iets van binnen, en kon ik er niet meer omheen. Ik was ziek.

Op advies van de bedrijfsarts ben ik gestart met psychologische behandeling. Toen ik wat beter in mijn vel kwam te zitten ben ik ook gestart bij Edith Brocken om de terugkeer naar werk te begeleiden/ondersteunen. De begeleiding van Edith op “mijn weg terug” was super, open en eerlijk. Ze kon zich prima inleven in “mijn wereld”, maar kon mij ook op momenten dat het echt nodig was “de ogen openen” en laten zien dat er meer was dan alleen maar negatieve zaken.

Edith heeft mij geleerd mezelf minder te identificeren met mijn werk. Er is nog zoveel meer en ik ben zoveel meer dan medewerker. Ze heeft me in mijn kracht gezet, waardoor ik mezelf kan accepteren zoals ik ben en niet altijd hoef te streven naar ‘hoger of beter’. Ik kan nu beter relativeren. Voor mijn burn-out klachten moest alles, nu durf ik ook (zonder wroeging) NEE te zeggen. Ook heeft ze me geleerd om duidelijk en op een goede manier voor mijn mening/visie op te komen. Edith heeft mij geleerd dat een juiste balans tussen hard werken en op tijd ontspannen van belang is voor een goede gezondheid.

De re-integratiebegeleiding van Edith heeft ertoe geleidt dat ik weer in balans ben, zowel privé, als ook in mijn werksituatie. Ik ben momenteel weer volledig aan het werk. Ik geef geen leiding meer aan een operationeel team, maar wel aan een facilitair team bestaande uit 24 mensen.

Ciska, 45, Bedrijfsarts
Dienst: Samenwerking

Als bedrijfsarts begeleidde ik een apotheekmedewerker van een farmaceutisch bedrijf. Zij had reeds een Wajong uitkering maar had al jaren naar tevredenheid gefunctioneerd. Zij had zich ziek gemeld vanwege lichamelijke klachten. Na een maand startte zij met de re-integratie. Omdat de re-integratie moeizaam verliep is er na 1 jaar een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd. Nog altijd leek terugkeer naar (gedeeltelijk) eigen functie en eigen uren haalbaar.

De re-integratie stagneerde echter en het was niet duidelijk wat hiervan de oorzaak was. Waren het factoren in de medewerker? Waren de taken wel voldoende passend? Is de functie meer passend te maken door aanpassingen in werkplek/taakuitoefening? Ik kreeg er geen zicht op. Ik vroeg Edith Brocken om een onderzoek te doen bij stagnerende re-integratie om hier meer zicht op te krijgen, aanknopingspunten te vinden voor het verdere traject en om UWV-sancties te voorkomen.

Edith heeft een feitelijke taakbelastinganalyse gemaakt en gedragsobservaties verricht tijdens de werkuitvoering. Duidelijk werd dat persoonlijke factoren stagnatie veroorzaakte bij werk dat medisch passend was ingevuld. Doordat in het onderzoek de factoren in de persoon, de omgeving en de taken in samenhang zijn geanalyseerd gaf dit verhelderende inzichten. De rapportage n.a.v. dit onderzoek is gebruikt voor beoordeling door het UWV. Resultaat is dat de WIA is opgehoogd. Deze is nu hoger dan de Wajong, die is dus gestopt. Ze zijn met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar gegaan, werknemer was (achteraf) wel gelukkig met deze situatie en de werkgever ook.