Edith Brocken is aangesloten bij Ergotherapie Nederland en Kwaliteitsregister Paramedici

Home / VisieMet ergotherapie als achtergrond is de aanpak van Ergo & Arbeid praktisch en doelgericht. Uitgangspunten hierin zijn:


Zelfmanagement binnen de kaders van de wetgeving

Wanneer lichamelijke en/of psychische klachten lang aanhouden raakt het dagelijks leven en werken steeds meer ontwricht. Controleverlies over het eigen leven zorgt ervoor dat het natuurlijke herstelvermogen van de mens belemmert word. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken is het nodig dat iemand met levenservaring en kennis van zaken diegene ondersteunt om weer zelf aan het roer van het eigen leven en werk te gaan staan. Op deze manier gaan afname van klachten en weer zin in de dingen krijgen hand in hand samen.Optimale match tussen Persoon – Omgeving – Taken

Mensen voelen zich het beste als er harmonie is tussen de persoon, diens taken en omgeving. Om dit te bereiken is het van belang de factoren van zowel de persoon, als wel de taken én de omgeving waarin deze plaatsvinden afzonderlijk en in samenhang te onderzoeken. Acties die nodig zijn om de goede verhouding te krijgen kunnen dan ook gericht zijn op de persoon, diens omgeving en taken of een combinatie hiervan.

Balans werk – privé

Werk en privé kunnen wel onderscheiden, maar niet gescheiden worden. Het één beinvloed het ander. Het streven naar een goede balans tussen werk en privé (m.n. energiegevers en energievreters) is dan ook een belangrijke factor in de benadering van Ergo & Arbeid.Werken bevordert herstel

Werken ondersteunt (meestal) het herstel van gezondheid. Door vroeg te starten met een passende vorm van re-integratie helpt de medewerker zijn ritme te vinden of te behouden, zijn zelfvertrouwen op te bouwen, te oefenen met nieuwe inzichten en vaardigheden en het zelfvertrouwen en plezier in het werk te hervinden.

Samenwerking is de sleutel tot success

Samenwerking is de sleutel tot succes. Wanneer de richtlijnen vanuit de wet, de bedrijfsarts en de werkgever duidelijk zijn is de medewerker bij uitstek degene die mee kan denken over de invulling ervan.

Door de medewerker de gelegenheid te geven met eigen inbreng en ideëen te komen omtrent terugkeer en hoe eventuele belasting te verminderen op het werk, wordt deze een gelijkwaardige gesprekspartner voor de bedrijfsarts en de werkgever. Ieder met zijn eigen kennis en ervaring.

Wanneer een medewerker ziet dat er een haalbaar plan is, waarbij hij zelf zijn inbreng heeft kunnen geven, waar alle partijen zich aan houden zal het vertrouwen hierin toenemen en wordt de slagingskans groter.