Edith Brocken is aangesloten bij Ergotherapie Nederland en Kwaliteitsregister Paramedici

Home / Diensten / Onderzoek en advies / Werkplekonderzoek

Onderzoek en advies m.b.t. de werkplek en werksituatie

Werknemers in Nederland hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Slecht ingerichte werkplekken kunnen leiden tot gezondheidsklachten en ongevallen. Normen voor de inrichting van een werkplek moeten ervoor zorgen dat de werkgever de juiste werkplek kan aanbieden.

Een geschikte werkplek bevordert het werkplezier, de inzet en verhoogt de productiviteit. Een goede werkplek alléén is echter geen garantie om gezondheidsklachten te voorkomen. Zeker zo belangrijk is het dat de medewerker ook op een juiste manier gebruik maakt van de mogelijkheden die de werkplek biedt. Daarnaast valt en staat het met kennis over, bewustzijn van en verantwoordelijkheid nemen voor eigen houding en gedrag tijdens het werk.

Voor wie
U heeft last van lichamelijke klachten tijdens het werk en u vraagt zich af of de inrichting van de werkplek hier mogelijk een rol in speelt.

Doelen

Werkwijze
De basis vormt een gesprek met u en een gesprek met uw leidinggevende om zicht te krijgen op welke zaken er spelen bij de u en op het werk. Hierbij wordt gekeken naar de klachten, de taken, werkomstandigheden, werkdruk, werkhouding en (werk)gedrag. Daarna zal een onderzoek naar de inrichting en opstelling van de werkplek plaatsvinden. In een degelijke rapportage worden de gevonden knelpunten benoemt en aanbevelingen gedaan ter verbetering. Hiermee kunt u, in samenspraak met uw werkgever, acties inzetten om uw klachten te verminderen.

Resultaat
Uw klachten nemen af en het werkplezier neemt toe. U hebt meer energie over om uw talenten te ontplooien en activiteiten te ondernemen in uw privé leven.