Edith Brocken is aangesloten bij Ergotherapie Nederland en Kwaliteitsregister Paramedici

Home / Over ons / Edith Brocken


 • Opleiding tot ergotherapeut

  Mijn naam is Edith Brocken, ik ben geboren in 1965 en woon in Den Haag. Direct na mijn middelbare school ben ik begonnen met de opleiding ergotherapie.

 • Werkervaring

  Sinds mijn afstuderen heb ik altijd als ergotherapeut gewerkt. Aanvankelijk in de kinderrevalidatie en volwassenrevalidatie. Een jaar in Oslo in een academisch ziekenhuis. Daarna vele jaren in Rotterdam en Zoetermeer in verpleeghuizen.

 • SOLK

  Toen overkwam het mijzelf. Ik was 30 jaar jong en werd, ten gevolge van wat men nu SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) noemt, arbeidsongeschikt. In die tijd was er minder kennis, minder begeleiding en was de wetgeving nog heel anders. Mede dankzij mijn ergotherapeutische kennis en deskundigheid lukte het om mezelf terug te vechten in mijn leven en in mijn werk.

 • Paramedisch centrum

  Gaandeweg ontstond mijn interesse in het vakgebied Arbeid en Gezondheid. Er was nog zoveel te bereiken door de zieke medewerker beter te ondersteunen en begeleiden bij zijn terugkeer naar werk. In 2006 maakte ik de overstap naar een paramedisch centrum dat gekoppeld was aan een arbodienst. In de jaren dat ik hier werkte ben ik mij steeds meer gaan specialiseren in het vakgebied Arbeid & Gezondheid en de (multidisciplinaire) behandeling van SOLK en psychische klachten.

 • Opgeleid in de praktijk

  Intern opgeleid tot verzuimconsulent maakte ik kennis met de praktijk van de Wet Verbetering Poortwachter. Ik deed werkplekonderzoeken en ontwikkelde producten/diensten die de re-integratie van medewerkers met chronische klachten/beperkingen bevorderen. Als manager en coördinator was ik de drijvende kracht achter het professionaliseren van het multidisciplinaire team om de kwaliteit van de multidisciplinaire trajecten (veelal betaald door de werkgever / letselschadeverzekeraar) te verhogen.

 • De balans

  Begin 2012 maakte ik de balans op. Ik besloot dat ik mij verder wilde specialiseren in de richting van re-integratie. Naast de opleiding Ergonomisch Analyseren in de Gezondheidszorg heb ik de opleiding tot NLP-practitioner gedaan. Ik volgde een cursus Werk zoeken via sociale media en deed de opleiding De ergotherapeut op de re-integratiemarkt waardoor ik mijn kennis / vaardigheden m.b.t. re-integratie (1e en 2e spoor) verder heb uitgebouwd. Daarnaast bleef ik mij verder verdiepen / scholen in de behandeling van SOLK en psychische klachten.

 • Re-integratieprofessional

  Met mijn ergotherapeutische vaardigheden om een goede analyse te maken van de factoren in de persoon, omgeving en taken kan ik een goed beeld krijgen van de situatie en de aanknopingspunten om hierin iets te veranderen. Door de medewerker te ondersteunen in het nemen van verantwoordelijkheid in zijn eigen leven en werken is veel verzuim te voorkomen en verloopt de re-integratie zoveel soepeler. Een goede samenwerking tussen de medewerker en zijn werkgever en de bedrijfsarts is hierbij onontbeerlijk. Hierin ligt zowel een taak voor mij als re-integratieprofessional, maar vooral ook bij de medewerker zelf. Vanzelfsprekend met ondersteuning van mij.

 • Ergo & Arbeid

  Halverwege 2014 was ik klaar voor een nieuwe stap in mijn carrière. Als professionele en gepassioneerde ergotherapeut/re-integratiecoach is het mijn passie om cliënten te begeleiden naar een betere kwaliteit van leven en terugkeer in werk (eigen werk, dan wel een andere passende functie). Door mijn brede kennis en ervaring, analytisch vermogen, coachende aanpak, praktische en oplossingsgerichte instelling, empatisch vermogen en ervaringsdeskundigheid weet ik snel het vertrouwen te winnen van zowel de cliënt als de opdrachtgever. Het oprichten van Edith Brocken Ergo & Arbeid was hierna een logische stap.

 • Ergo & Arbeid

  De oprichting van Ergo & Arbeid was een succes.

  Er bleek grote vraag te zijn naar ergotherapeutische begeleiding tijdens de terugkeer naar werk. Ook in re-integratietrajecten spoor 1 werd de meerwaarde van ergotherapie al snel duidelijk. Andere ergotherapeuten hadden de behoefte om opgeleid te worden in de begeleiding van arbeidsproblematiek. Zo ontstond mijn nieuwe missie: In 2025 kan iedereen in Nederland, die behoefte heeft aan ondersteuning tijdens de re-integratie in eigen werk, een ergotherapeut in zijn eigen omgeving vinden die voldoende kennis en deskundigheid heeft om deze begeleiding goed vorm te geven.

  Om inhoud te kunnen geven aan deze missie heb ik in 2016 Ergo & Arbeid uitgebreid met een vestiging in Zoetermeer en een collega hiervoor opgeleid (Astrid van Leest). In 2017 volgde een derde collega.

 • Ergo & Arbeid

  De oprichting van Ergo & Arbeid was een succes.

  In de afgelopen jaren heb ik hard gewerkt aan het overdraagbaar maken van mijn kennis. Dit begon met het op schrift stellen van mijn werkwijze, genaamd de methode Weer aan het Werk.

  Ik heb een post HBO-cursus ontwikkeld om ergotherapeuten te kunnen opleiden in de methode Weer aan het Werk. Ook is er een website ontwikkeld met informatie over de methode en de therapeuten die hierin zijn opgeleid (WahW). Ook binnen de beroepsvereniging is onze expertise inmiddels bekend en we worden regelmatig betrokken bij allerlei onderwerpen/projecten waar ze onze arbocuratieve kennis kunnen gebruiken.

  Zo bouw ik stap voor stap aan het realiseren van mijn missie. Een pad, vol te overwinnen obstakels, dat ik met veel voldoening bewandel. Het is fijn om een steentje bij te kunnen dragen aan de terugkeer van mensen in de maatschappij. Met veel positiviteit zie ik de toekomst tegemoet!