Edith Brocken is aangesloten bij Ergotherapie Nederland en Kwaliteitsregister Paramedici

Home / Diensten / Onderzoek en advies / Stagnerende re-integratie

Onderzoek en advies bij stagnerende re-integratie

Over het algemeen hervatten zieke medewerkers binnen enkele dagen tot enkele weken hun werkzaamheden. Maar dit gaat niet altijd vanzelf. Wanneer er sprake is van een complexe situatie kan het zijn dat, ondanks optimale inzet van de medewerker, de leidinggevende en de bedrijfsarts, de re-integratie toch lijkt te stagneren. Zit de medewerker aan zijn plafond? Hebben we zaken over het hoofd gezien? Moeten we toch spoor 2 inzetten? Om de re-integratie weer vlot te trekken kan het dan nuttig zijn om een onderzoek en advies in te winnen bij Ergo & Arbeid. Zeker met het oog op mogelijke loonsancties vanuit het UWV.

Voor wie
U bent door lichamelijke en/of geestelijke klachten uitgevallen in het werk en al weer een tijdje bezig met re-integreren. U wordt hierin begeleid door uw leidinggevende en de bedrijfsarts en het leek aanvankelijk goed te gaan. Toch merken u, uw leidinggevende en de bedrijfsarts dat de re-integratie stagneert. En eigenlijk kan niemand nu precies zeggen waar het aan ligt. Laat staan hoe jullie verder kunnen. De ergotherapeut biedt hier uitkomst.

Doelen

Werkwijze
De basis vormt een gesprek met u en een gesprek met uw leidinggevende en met de bedrijfsarts om zicht te krijgen op welke zaken er spelen bij u en op het werk. Ook zal een kort werkplekbezoek plaatsvinden. Hierbij wordt gekeken naar factoren die van buitenaf op de u inwerken (belasting) en wat u aan kunt (belastbaarheid). Er wordt aandacht besteed aan de arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Vaak zal een extra gesprek worden gepland om de u beter te leren kennen en zicht te krijgen op uw (lichamelijke, geestelijke en emotionele) belastbaarheid en persoonskenmerken. Naast het belasting/belastbaarheidsmodel wordt gebruik gemaakt van het PEO-model (optimale match tussen persoon, taken en omgeving) en evt. de VAR (vragenlijst arbeidsre-integratie). Tenslotte worden mogelijke belemmeringen en oplossingsrichtingen in kaart gebracht. De bevindingen met conclusies en een advies worden vastgelegd in een adviesrapportage.

Resultaat
De re-integratie krijgt een positieve impuls waardoor de medewerker zijn werk verder kan opbouwen, soms met wat extra begeleiding (bv. re-integratietraject 1e spoor, onderzoek en advies van de werkplek en werksituatie, jobcoaching, ergotherapie) of behandeling/begeleiding door een andere discipline. Of er is een goed onderbouwde reden waarom beter gekozen kan worden voor andere richting.