Edith Brocken is aangesloten bij Ergotherapie Nederland en Kwaliteitsregister Paramedici

Home / Diensten / Preventie van (dreigend) verzuim

Preventie van (dreigend) verzuim

De oorzaak bij ziekteverzuim ligt vrijwel nooit bij een enkelvoudig, specifiek probleem. Over het algemeen is het een complexe samenhang van gezondheidsklachten, persoonlijke eigenschappen, omstandigheden in en op het werk en aspecten in de privé-situatie. Vóór iemand uitvalt is er vaak al een periode waarin het (lichamelijk en/of geestelijk) minder lekker gaat op het werk. Door dit tijdig te signaleren en hier actie op te nemen is het vaak mogelijk om verzuim te voorkomen. Verzuim is niet alleen vervelend voor de medeweker, maar heeft ook een grote impact op de continuiteit van het werk en de werkdruk bij collega’s. Daarnaast kost een verzuimende medewerker de werkgever tussen de €200 en €400 per dag. Kosten die aanzienlijk beperkt kunnen worden door tijdig actie te ondernemen.

Voor wie
U bent steeds vaker uitgeteld als u thuis komt van uw werk en bent pas na een rustig weekend een beetje hersteld. De pijn in uw lichaam neemt toe naarmate de week vordert. U ligt ’s nachts te piekeren over de hoeveelheid werk die nog op u ligt te wachten. U stelt dingen waar u tegenop ziet steeds vaker uit, bent sneller aangebrand of maakt steeds vaker foutjes.

Als u lang doorwerkt met klachten zonder dat er iets aan gedaan wordt is de kans aanwezig dat de klachten verder toenemen en u zich uiteindelijk ziek moet melden.

Op een dag beseft u dat u in actie wilt komen om te voorkomen dat uw klachten gaan leiden tot uitval in uw werk. Maar wat is nu oorzaak en gevolg? Zit het in uzelf? Ligt het aan uw werk of uw privésituatie?

Kortom: U ziet in dat er iets moet gebeuren en wil er ook iets aan doen, maar u wilt graag advies en begeleiding van een deskundige professional om te voorkomen dat u op termijn gaat uitvallen.

Doelen

Werkwijze
Analyse
De basis vormt een gesprek met u en een gesprek met uw leidinggevende om zicht te krijgen op welke zaken er spelen bij u en op het werk. Ook zal een kort werkplekbezoek plaatsvinden. Hierbij wordt gekeken naar factoren die van buitenaf op de u inwerken (belasting) en wat u aan kunt (belastbaarheid). Er wordt aandacht besteed aan de arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Vaak zal een extra gesprek worden gepland om de u beter te leren kennen en zicht te krijgen op uw (lichamelijke, geestelijke en emotionele) belastbaarheid en persoonskenmerken. Naast het belasting/belastbaarheidsmodel wordt gebruik gemaakt van het PEO-model (optimale match tussen persoon, taken en omgeving) en evt. de VAR (vragenlijst arbeidsre-integratie). Tenslotte worden mogelijke belemmeringen en oplossingsrichtingen in kaart gebracht.
De bevindingen met conclusies en een advies worden vastgelegd in een trajectplan. Hierin worden doelen geformuleerd m.b.t. het persoonlijk functioneren, het arbeidsfunctioneren en andere levensgebieden en concrete acties om deze doelen te behalen. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de benodigde tijdsduur en de kosten die hieraan verbonden zijn.

Traject
Met deze concrete acties gaan we gezamenlijk aan de slag. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het optimaliseren van de werkplek, het werk anders indelen, omgaan met energie of tijdsdruk, grenzen leren hanteren, hulp vragen, adviezen over tillen en dragen, pauzegedrag. Maar ook het oppakken van een sport, hobby, sociale contacten, tijd voor jezelf en het gezin kunnen aan de orde komen. Een groot aantal van deze begeleiding zal door mij worden uitgevoerd maar waar nodig zal de samenwerking worden gezocht met andere disciplines. Daarnaast zal er regelmatig contact zijn met de werkgever.

Resultaat
Zowel thuis als op het werk voelt u zich fitter en kunt u uw taken beter aan. Uw efficiëncy en creativiteit nemen toe. Uw talenten komen weer beter uit de verf en u hebt weer plezier in uw werk en privéleven.