Edith Brocken is aangesloten bij Ergotherapie Nederland en Kwaliteitsregister Paramedici

Home / Diensten / Ergotherapie

Ergotherapie

Ergotherapie is een paramedisch beroep. Ergotherapeuten begeleiden mensen met een beperking van lichamelijke of geestelijke aard bij het optimaal zelfstandig functioneren in de maatschappij. Hierbij worden drie aandachtsgebieden onderscheiden:

Ergotherapie wordt voor 10 uur per kalender jaar vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Dit betekent wel dat u eerst het wettelijke eigen risicobedrag moet betalen. De ergotherapie die voor vergoeding in aanmerking komt is gericht op herstel van en/of beter omgaan met de klachten. In de aanvullende verzekering zijn soms extra uren ergotherapie opgenomen. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Een verwijzing van een arts (bv. de huisarts of de bedrijfsarts) is niet in alle gevallen nodig. Enkele zorgverzekeraars stellen dit echter als eis. Een verwijzing is dus niet altijd nodig, maar wordt door ons wel op prijs gesteld.

Check of u bij uw zorgverzekeraar recht heeft op een vergoeding.

Voor wie
Voelt u zich door uw (langdurige) klachten belemmerd in het optimaal uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten en werk? Wordt u hierbij geplaagd door (verklaarbare of onverklaarbare) vermoeidheid, lichamelijke beperkingen, pijn, geestelijke, emotionele of cognitieve klachten? Vraagt u zich af hoe het komt dat uw klachten telkens weer terugkeren? Is er onduidelijkheid over wat u op een dag of in een week aankunt? Weet u niet goed wat u nu juist wel én niet moet doen om uw klachten te laten afnemen?

De kans is groot dat het dan zinnig is om naast of voorafgaand aan uw re-integratie ergotherapie in te zetten. De re-integratie kan hierdoor positief worden ondersteund en bespoedigd.

Doelen

Behandeling
De behandeling is gericht op herstel of vermindering van bestaande klachten en/of het beter leren omgaan met bestaande beperkingen, door:


Om de kracht van multidisciplinair samenwerken te bevorderen werkt Ergo & Arbeid nauw samen met specialisten, huisartsen en psychologen en andere (paramedische) hulpverleners.

Resultaat
De kwaliteit van uw leven is verbeterd. U weet wat u wel en niet kunt en waar uw grenzen liggen. Op basis hiervan maakt u keuzes in uw leven. Hoe kunt u dingen op een andere manier aanpakken zodat ze toch mogelijk worden maar binnen uw mogelijkheden en grenzen. Waar u wel en geen energie in wilt steken, waar uw valkuilen liggen en hoe u daar mee om kunt gaan.

Download Verwijsformulier