Edith Brocken is aangesloten bij Ergotherapie Nederland en Kwaliteitsregister Paramedici

Home / Diensten / Jobcoaching

Jobcoaching

Een jobcoach ondersteunt en begeleidt mensen bij het ontwikkelen van de persoonlijke vaardigheden die iemand nodig heeft om zijn werk goed te kunnen uitvoeren.

Een werkgever kan een werknemer jobcoaching aanbieden om beter opgewassen te zijn tegen de eisen die een functie aan hem/haar stelt en op die manier het functioneren en het welzijn van de werknemer te verbeteren. Ook kan coaching worden ingezet om beter te leren omgaan met de eigen valkuilen en beperkingen in het werk. Daarnaast kan jobcoaching worden ingezet om gezondheidsklachten, verzuim of ontslag te voorkomen.

Voor wie
U hebt een baan, en hoewel het een goede baan is voor u merkt u dat de functie bepaalde dingen van u vraagt die u onvoldoende beheerst. Het kan gaan om het indelen van uw tijd op het werk, omgaan met energie of tijdsdruk, grenzen leren hanteren, hulp vragen of de omgang met uw collega’s.

Het kan ook zijn dat u bepaalde beperkingen heeft, bv. ten gevolge van lichamelijke of geestelijke klachten, die maken dat het uitvoeren van de taken minder vanzelfsprekend is. Een jobcoach kan samen met u strategieën bedenken en vaardigheden aanleren om de taken toch zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het aanleren van gezond pauzegedrag, toepassen van adviezen over houding en beweging tijdens het werk, zoeken naar oplossingen voor bepaalde knelpunten, hulp vragen, grenzen hanteren, communiceren over uw mogelijkheden en beperkingen.

Jobcoaching is voor iedere werkende die problemen ondervindt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Coachingsvragen komen in alle lagen van een organisatie voor, medewerkers, managers en ondernemers.

Doelen

Werkwijze
Vooraf wordt altijd een gesprek gevoerd met u en uw werkgever om zicht te krijgen op de zaken die er spelen bij u en op het werk. Ook worden er afspraken gemaakt over welke informatie wel en niet gedeeld gaat worden met de werkgever.

Daarna gaan we samen uw coachingsvraag onderzoeken en een doelstelling formuleren. Indien mogelijk zullen we de uitvoering en tevredenheid op dit gebied ook meten. De coachingsvraag, de doelstelling en de activiteiten die we gaan ondernemen om dit doel te bereiken worden vastgelegd in een coachingsplan. Hierin wordt ook een indicatie gegeven voor de benodigde tijd.

Het coachingsplan vormt de rode draad in de coaching. Deze kan op de werkplek of in de praktijkruimte van Ergo & Arbeid plaatsvinden.

Aan het einde van het coachingstraject zal er opnieuw een meting plaatsvinden van de uitvoering en de tevredenheid t.a.v. de gecoachte vaardigheden. De resultaten worden vastgelegd in een schriftelijke eindrapportage. Afhankelijk van de gemaakte afspraken wordt deze rapportage wel of niet naar uw leidinggevende gestuurd.

Resultaat
U beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om uw werk naar tevredenheid te kunnen uitvoeren. Hierdoor ervaart u meer grip, rust en plezier in uw werk.